PEŁNOCERAMIKA IPS e.max PRESS

          Podbudowa metalowa ogranicza korzystny efekt estetyczny, jaki stwarza przezierność ceramiki. Korony metalowo-porcelanowe stwarzają inne niż w zębach naturalnych warunki załamywania się, absorpcji i odbicia światła. Nieprzepuszczalna dla światła warstwa metalu w podbudowie metalowej sprawia, że dziąsła i szyjki mają ciemniejszy odcień. Korona pełnoceramiczna umożliwia wyeliminowanie wad systemów metalowo-porcelanowych. Ceramika bez metalu daje większe możliwości przy ograniczonychwarunkach zgryzowych. Po zacementowaniu korony ewentualne korekty powierzchni żującej zęba nie prowadzą do odsłonięcia podbudowy metalowej.