Podścielenie protezy

          Po latach użytkowania proteza nie ‘leży’ już tak jak na początku. Głównym powodem tego jest zmieniający się kształt wyrostka zębodołowego. Stary ‘spód’ płyty protezy można jednak dopasować do nowych warunków poprzez podścielenie. Proteza zwiększy swoje utrzymanie.